02 diciembre 2014

Home Alone.
Any resemblance to reality is purely coincidental

19 septiembre 2014

24 abril 2014

06 diciembre 2013

TALLER DE FOTOGRAFIA E IDENTIDAD DE BERISSO

Taller Municipal de FOTOGRAFIA, que se bridna en CASA DE CULTURA DE BERISSO.
La Inscripcion será a partir de febrero.
fotoidentidad@gmail.com